Предефиниран проект: "Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромска общност"

Име на проекта: „Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители,  работещи в мултиетническа среда, включително сред ромска общност“

Подписан договор за изпълнение: № 812108-23/02.10.2014

Бюджет на проекта: 445  986,23 евро, от които 66 897, 93 евро национално съфинансиране. Срок за изпълнение – 30.04.2016 г.

Обща цел на проекта: Да спомогне за предотвратяване и намаляване на случаите на нарушаване на човешките права от страна на полицията при работа в мултиетническа среда, със специален фокус върху ромското население – и да подобри уменията на полицейските служби за спазване на човешките права при използване на сила, помощни средства и огнестрелни оръжия.

Основни дейности:

- Базово проучване и анализ на законодателството в Република България, отнасящо се до целта на проекта, който ще се извърши от представители на АМВР и Съвета на Европа.

- Разработване на две програми за обучение за законна и пропорционална употреба на сила, помощни средства и огнестрелни оръжия в съответствие с полицейска дейност, основана на спазване на човешките права, както и наръчник за бъдещи и настоящи полицейски служители относно превантивните механизми при използване на сила и работа в мултиетническа среда.

- Ремонт и осигуряване на оборудване за шест зали за обучение (аудитории) където темите, свързани с целта на проекта ще бъдат преподавани.

- Обучение на обучители – общо 1600 полицейски служители.

- Запознаване на полицейските служители (включително високопоставени полицейски служители) с ромската общност (напр. история, култура, ценности и т.н.) и предпазване от стереотипите спрямо ромите.