ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛОВ ПРИЗНАК

Програмният оператор по програма БГ12 "Домашно насилие и насилие основано на полов признак" - Министерство на вътрешните работи, обявява покани за набиране на проектни предложения по всички пет мерки на програмата, както и по фонда за двустранни отношения на програмно ниво.

Мярка 1: Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак

Мярка 2: Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи

Мярка 3: Изследвания и събиране на данни

Мярка 4: Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие

Мярка 5: Кампании за повишаване на информираността и чувствителността

Фонд за двустранни отношения на програмно ниво

Повече информация, както и необходимият пакет от документи за кандидатстване, можете да откриете на интернет страницата на програмния оператор: ТУК