ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКАТА ЗА МОБИЛНОСТ НА ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ

На 30-ти декември 2013 г., програмният оператор на Фонда за стипендии - Министерство на образованието и науката публикува първа покана за набиране на проектни предложения по мярка 2 "Проекти за мобилност във висшето образование и науката". Общият размер на средствата предвидени за поканата е 219 500 евро, а крайният срок за кандидатстване е 1.03.2014 г.

Стипендии се отпускат по два компоненти:

1. Компонент „Мобилност на студенти“:

- Студенти, докторанти и специализанти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България и кандидатстват за стипендия за индивидуална мобилност в официално призната/акредитирана приемаща институция – висше училище/научна организация от страните от ЕИП ЕАСТ.

- Студенти, докторанти,и специализанти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ и кандидатстват за стипендия за индивидуална мобилност в официално призната/акредитирана приемаща институция – висше училище/научна организация в България.

2. Компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал от висшите училища и научните организации”:

- Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.

- Кандидатите за участие в индивидуална  мобилност следва да подадат документите си на институционалните координатори от висшите училища/научните организации, в които се обучават или работят.

По-долу можете да се запознаете с пълния текст на поканата, апликационната форма и списъкът с институционалните координатори.

Документи
Покана за набиране на проектни предложения Изтеглете файл
Апликационна форма - студенти Изтеглете файл
Апликационна форма - персонал Изтеглете файл
Списък на институционалните координатори Изтеглете файл