ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

Министерството на културата в качеството си на Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, обявява покани за подаване на проектни предложения по мерките от програмата. Програмата се финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

Мярка 2 “Документиране на културната история”

Мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”

Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” 

Покана за набиране на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08”

 

Подробна информация за кандидатстване с проектни предложения по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е публикувана на адрес: www.Culture-EEA-BG.org.

За повече информация, можете да се обърнете към лицата за контакт в Министерство на културата:

г-жа Петя Христова - p.hristova@mc.government.bg

и г-жа Анелия Стойкова - a.stoikova@mc.government.bg

 

 

Документи
Покана за кандидатстване по мярка 1 Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване по мярка 1 Изтеглете файл
Апликационен пакет по мярка 1 Изтеглете файл
Покана за кандидатстване по мярка 2 Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване по мярка 2 Изтеглете файл
Апликационен пакет по мярка 2 Изтеглете файл
Покана за кандидатстване по мярка 3 Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване по мярка 3 Изтеглете файл
Апликационен пакет по мярка 3 Изтеглете файл
Покана за кандидатстване по Малка грантова схема Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване по Малка грантова схема Изтеглете файл
Апликационен пакет по Малка грантова схема Изтеглете файл
Покана за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения Изтеглете файл
Насоки за кандидатстване по Фонд за двустранни отношения Изтеглете файл
Апликационна форма по Фонд за двустранни отношения Изтеглете файл