ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ШЕНГЕН

Министерство на вътрешните работи, в качеството си на програмен оператор по програма БГ13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в това число трафика на хора и странставщи престъпни групи", обявява покани за проектни предложения по следните мерки:

1. Малка грантова схема "Укрепване на националния капацитет за ефективно използване на европейските инструменти за обмен на информация чрез повишаване на знанията и финансова подкрепа";

2. Фонд за двустранни отношения състоящ се от мярка за търсене на партньори за проекти и мярка за създаване на контакти и обмен на опит.

 

Краен срок за кандидатстване по малката грантова схема - 30.10.2014 г., 16.00 часа.

Краен срок за кандидатстване по Фонда за двустранни отношения - 12.09.2014 г. за мярката за търсене на партньорства и 1.12.2015 г. по мярката за контакти и обмен на опит.

Повече информация и документите за поканите можете да откриета на интернет сайта на програмния оператор ТУК.