ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ

Министерство на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма БГ09 "Фонд за стипендии", обявява покани за кандидатстване по следните мерки:

- Междуинституционално сътрдуничество;

- Подготвтителни визити;

- Мобилност във висшето образование;

Повече информация можете да откриете на сайта на програмния оператор:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257