ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВУСТРАННИЯ ФОНД НА ПРОГРАМА БГ09 "ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ"

Министерство на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма БГ09 "Фонд за стипендии", обявява покана за набиране на проектни предложения в рамките на фонда за двустранни отношения на програмно ниво.

Поканата за кандидатстване е публикувана тук.

Пакет от документи е наличен за теглене тук.

Крайната дата за подаване на предложения за финансиране е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата