КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА BG06 „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК" ФИНАНСИРАНА ОТ ФМ НА ЕИП 2009 – 2014

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за избор на външни оценители за участие в оценителна комисия за подбор на проектни предложения по Компоненти 1 и 2 на Програма „Деца и младежи в риск", финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Срокът за кандидатстване е 15 дни, считано от 18 април 2013 г. Повече информация, включително и документи за кандидатстване можете да намерите тук: файл 1; файл 2.

Националното координационно звено и посолството на Кралство Норвегия в София имат удоволствието да представят първия брой на съвместен бюлетин включващ актуална информация по изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм в България. Изданието ще излиза 4 пъти годишно и съдържа обзор на изминалите и предстоящи събития, както и покани за набиране на проектни предложения. Ще Ви запознаем и с добри практики сред реализираните проекти. Приятно четене на брой първи.