ОДОБРЕНИ 6 ПРОГРАМИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

На 12.09.2012 г. на церемония в „Гранитна зала" на МС се проведе Официалното откриване на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009 - 2014 г. В рамките на събитието, бяха подписани споразумения за изпълнение на четири от програмите, които са одобрени от Комитета на финансовия механизъм:

„Деца и младежи в риск" с програмен оператор Министерство на образованието, младежта и науката - презентация

„Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" с програмен оператор дирекция „Оперативна програма: Техническа помощ" - презентация

„Корективни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане" с програмен оператор Министерство на правосъдието - презентация

„Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система" с програмен оператор Министерство на правосъдието - презентация

Три от тях - „Деца и младежи в риск", „Корективни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане" и „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система" се реализират в партньорство със Съвета на Европа.

На събитието бяха представени и още две програми, които вече са подписани:

„Иновации за зелена индустрия" с програмен оператор норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия" - презентация

„Фонд за неправителствени организации" с програмен оператор избран след конкурс от Офиса на финансовия механизъм - Институт „Отворено общество" в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" - презентация

От българска страна в събитието участваха министърът по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев, министърът на правосъдието г-жа Диана Ковачева, министърът на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов. Официалната делегация от Кралство Норвегия беше представлявана от г-жа Грю Ларшен - държавен секретар и зам.-министър на външните работи на Кралство Норвегия, Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България, г-н Щейнар Хаген, заместник-генерален директор в Министерство на външните работи на Кралство Норвегия, г-жа Ингрид Шулеруд, посланик, МВнР на Норвегия, г-жа Верена Тейлър, и.д. директор на офиса на Генерална дирекция програми на Съвет на Европа и г-н Ролф Алмклов, регионален директор за Централна Европа на Иновация Норвегия.
Така общият брой на одобрените програми достигна седем, след като през декември миналата година стартира първата програма - „Глобален фонд за достойни условия на труд". Информация за нея можете да откриете в предишни материали публикувани на сайта.
Размерът на финансирането за България по двата механизма е 126,6 милиона евро, като паралелно с приоритетните области се обръща внимание и на хоризонтални въпроси, като подобряване живота на ромите и укрепване на двустранните отношения между Р България и страните донори.
Повече информация за двата финансови инструмента и програмите, които се реализират в България можете да откриете в публикуваните брошури:

Брошура на български език
Брошура на английски език