ОФИЦИАЛНО ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА БГ08 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

На 15 октомври 2013 г., в Националния музей на българското изобразително изкуство бе подписано Споразумението за изпълнение на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. Споразумението бе подписано от г-жа Марияна Кордова, директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Министерски съвет и ръководител на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм и министъра на културата д-р Петър Стоянович от името на програмния оператор. На официалната церемония присъстваха г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието, Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Кралство Норвегия в България, представители на културни институции и медиите.

С бюджет от 16 470 588 евро, по програмата за „Културно наследство и съвременни изкуства“ ще бъдат финансирани проекти за възстановяване на сгради с културна значимост, обезопасяване на културни обекти, създаване на нови музеи, увеличаване на достъпа на хората до съдържание с културна насоченост в интернет. Паралелно с това ще бъдат подкрепени иновации в културата и изкуствата и проекти, насърчаващи междукултурния диалог и културното многообразие.

По програмата ще бъде реализирана втората фаза на проекта за изграждане на Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство, като ще бъде осигурена по-голяма експозиционна площ за достъп на широката общественост и ще бъде увеличен потенциала за насърчаване на двустранното сътрудничество между културни дейци от България и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

За финал на откриващото събитие гостите имаха възможност да чуят на живо откъси от произведения на Едвард Григ – мост към предстоящия концерт посветен на 170 годишнината от рождението на композитора, който ще се проведе на 16-ти октомври, 19.00 часа във Военния клуб.

 

Документи
Информация за програмата Изтеглете файл