СЕМИНАР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ДОНОРИ

Днес се проведе  семинар за насърчаване на двустранните отношения между България и страните – донори, организиран съвместно от Националното координационно звено (НКЗ) и посолството на Кралство Норвегия. Събитието беше част от представянето на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, управляван от НКЗ.

Участие взеха 34 български организации и 9 организации от държавите донори – 8 от Норвегия и 1 от Исландия. Те включваха представители на държавни институции, местни власти, неправителствени организации в областта на културата, медиацията, по проблемите на малцинствата (в т.ч. на ромите), които представиха дейността на своята организация.

Приветствие към участниците отправиха г-жа Марияна Кордова – ръководител на НКЗ, Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България и г-н Торстейн Бьорнсон, експерт отговарящ за България в Офиса на Финансовия механизъм. Те изразиха увереността си в успеха на събитието и призоваха участниците да се включат активно в разговорите с потенциалните партньори. Семинарът продължи с представяне на Фонда за двустранни отношения на национално ниво от г-жа Даниела Цонева и г-жа Ирена Бонева от НКЗ. Бяха представени приоритетите и областите на финансиране, а участниците имаха възможност да зададат своите въпроси. В рамките на следобедната сесия на семинара беше предоставена възможност за установяване на контакти с присъстващите организации от страните-донори и протече при голям интерес и от двете страни. Надяваме се днешната среща за допринесе за множество разработени съвместни проекти и инициативи по Фонда за двустранни отношения на национално ниво.  

Документи
Презентации на участниците Изтеглете файл