ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

На 01 април 2014г. (вторник) от 10:00 часа Министерството на културата организира в зала 4 на НДК втори информационен ден за представяне на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. Тя се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Ще бъдат представени основните приоритети, включващи: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, Мярка 2 „Документиране на културната история”, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”.

Министерството на културата е Програмен оператор по Програма БГ08, в която са застъпени мерки, отнасящи се до дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата.

Министерство на културата кани всички желаещи за участие. За допълнителна информация: www.culture-eea-bg.org и на телефон 02/ 944 00 863.