ШЕСТА ГОДИШНА СРЕЩА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НАПРЕДЪКА ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009 - 2014 г.

На 24-ти ноември 2016 г. се проведе шестата годишна среща за отчитане напредъка в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Г-жа Малина Крумова, ръководител на Националното координационно звено, и г-н Сюр Ларсен, директор на секцията за Централна Европа в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, председателстваха форума. Участие взеха още г-н Андри Юлиусон, първи секретар в посолството на Исландия в Брюксел,  както и представители на Офиса на Финансовия механизъм и на всички програмни оператори.

В рамките на срещата от българска страна бяха представени резултати и ефекти от финансираните приоритетни области, както и конкретни знакови проекти. И двете страни отбелязаха задоволството си от двустранното сътрудничество и постигнатия напредък. Освен цифровото измерение на високия процент усвояемост на средствата, беше обърнато внимание и на практическия ефект и положителната промяна постигната чрез направената инвестиция.

Презентации от събитието.