ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФМ НА ЕИП И НФМ

 

Днес се проведе четвъртата годишна среща за отчитане напредъка в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Г-жа Марияна Кордова, ръководител на Националното координационно звено, и г-жа Лиза Гревстад, директор на секцията за Централна Европа и ФМ на ЕИП в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, председателстваха форума. Участие взеха и посланика на Кралство Норвегия г-жа Гюру Катарина Викьор, г-н Агантир Ейнарсон съветник по икономическите и финансови въпроси в посолството на Исландия в Брюксел, г-жа Карина Караиванова, директора на дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите и програмните оператори.

В рамките на срещата, представителите на държавите-донори отбелязаха задоволството си от осигурената стабилност при изпълнението на програмите. Беше дадена висока оценка на  изготвения от НКЗ Стратегически доклад за изпълнение на финансовите механизми. В допълнение, гостите дадоха положителна оценка на изпълнението на хоризонталните приоритети, свързани с ромския фокус, двустранните отношения и партньорството със Съвета на Европа.