ФОТОИЗЛОЖБА "В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА" РАЗКАЗВА ЗА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В СЕКТОР ОКОЛНА СРЕДА

В Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ можете да разгледате фотоизложбата „В хармония с природата“, която представя снимки от проекти реализирани по програмите за управление на морските и вътрешни води и за биологичното разнообразие на Министерство на околната среда и водите. Общият брой на представените проекти е 38, а финансирането е над 18 милиона евро. Партньори и бенефициенти по тях са неправителствени организации, общини, научни институти, университети. 

От изложбата ще научите любопитни факти за българската природа и нейните обитатели, интересни събития и нови инициативи, реализирани със съдействието на норвежките партньори.