ФОНДАЦИЯ "ПУЛС" ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ЦЕЛЯЩ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

На 26 юни 2015 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” представи предстоящите дейности по проект „Осведоменост и креативно мислене – път към промяната!”,финансиран от Фонд за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

Основната цел на проекта е да се развие цялостно и иновативно повишаване на информираността и превантивния подход към здравните и социални въпроси, свързани с употребата на наркотици, да се обменят добри практики, да се пренесе донорската експертиза и в България и да се засили международния диалог по отношение на наркотиците.

26 юни е и Световен ден за борба с наркоманиите. Този ден се отбелязва от 1988 г. с резолюция на общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. На 26 юни всяка година хората по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията и създаване на международно общество без наркотици.

Зависимостта към наркотични вещества продължава да е изключително сериозен проблем за обществото ни. Тя унищожава щастието и живота на милиони хора по цял свят и всяка година взема значителен брой жертви. Статистиката сочи, че 8,6% от българите на възраст между 15 и 64 години са употребявали психотропни вещества поне веднъж в живота си.

Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България най-проблемното вещество е хероинът. Броят на употребяващите хероин продължава да се увеличава, макар и с по-умерени темпове, отколкото в средата на 90-те години. Употребяващите хероин в България са между 20 000 и 30 000 – по данни на Национален фокусен център по наркомании, 33 % от младежите до 18 години са употребявали поне веднъж през живота си наркотик.

От 2004 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.” извършва дейности по Програма за намаляване на здравни щети сред инжекционно употребяващи наркотици. Основна цел на програмата е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ/ СПИН сред една от-най-рисковите групи от хора- зависими от наркотици. Към организацията съществува Дроп-ин център- нископрагова служба, част от програмата на организацията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и минимализиране на вредите от употреба на наркотици.

Общият брой клиенти по програмата през 2014 г. е 169 /136 мъже и 33 жени/. Екипът на организацията е раздал 5728 комплекти за безопасно инжектиране, 6910 презервативи, 1054 лубриканти и 491 здравно-образователи материали. 32-ма клиента са изследвани за ХИВ, 28 за Хепатит В, 32-ма за Хепатит С и 31 за Сифилис. От тях 14 клиента са с положителен резултат за Хепатит С.

 

Лице за контакт:

Габриела Боянова

Фондация „П.У.Л.С.”

press.pulsefoundation@gmail.com

076 60 10 10