ОБЯВЕНИ ЗА ПРОЕКТИТЕ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО КОМПОНЕНТ 1 "МЛАДЕЖИ В РИСК" НА ПРОГРАМА "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

На 28.01.2014 г. министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчи на кметове и представители на общините четирите договора, одобрени за финансиране по Компонент 1 "Младежи в риск" на Програма "Деца и младежи в риск".
Повече можете да прочетете на следния интернет адрес: http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/14-02-28_dogovori.html