УДЪЛЖАВАНЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА

Поради големия интерес към участие по отворените покани по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” Министерството на културата удължава крайния срок за представяне на проектни предложения по Малка грантова схема и Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения до 30 април 2014 година.

На 17 февруари 2014 г. Министерство на културата обяви прием на проектни предложения по 5 мерки. По една от тях Малка грантова схема и част от Мярка А на Фонда за двустранни взаимоотношения крайният срок беше 17 април 2014 г. С тази промяна се дава възможност да се подготвят по-качествени предложения, разработени според Насоките за кандидатстване.

Програмата финансира мерки в областта на консервацията на културното наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата. Тя е на обща стойност близо 16 млн. евро и се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.