УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Срокът за подаване на проектни предложения по грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“ е удължен до 7 февруари 2015 г.