ТРЕТА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА БГ10 "ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ"

На 22-ри декември беше обявена третата покана за проектни предложения по програма БГ10 "Иновации за зелена индустрия". Крайният срок за кандидатстване е 26 февруари 2015 г. Пълнитят текст на поканата можете да намерите тук. Повече информация за програмата можете да прочетете на нейния интернет сайт.