СТАРТИРА ФОНДЪТ ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ В РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

480 000 евро ще получи България за проекти от Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014. България е първата от 12-те страни-бенефициенти, в която стартира Фондът. Това е и първата програма която започва в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

Фондът беше официално представен на 7 декември 2011 в Министерски съвет на Република България, в присъствието на министъра по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев, посланика на Кралство Норвегия в България Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн и заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Деяна Костадинова. На събитието присъстваха и представители на Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) и Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).

Министър Дончев подчерта, че освен средствата, България ще може да се ползва и от опита на Норвегия в тристранния диалог и социалната сфера. Целта ще бъде оказване на подкрепа на мерки за подобряване на тристранното сътрудничество за справедливо и устойчиво икономическо и социално развитие и достойни условия на труд

Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн изрази надежда, че Програмата ще даде възможност да се мултиплицира опита и положителните резултати, постигнати по Норвежката програма за сътрудничество с България в периода 2007-2009 г.

Г-н Кнут Рингста от Иновация Норвегия, представи изискванията за кандидатстване за финансиране от фонда. Ще бъдат подкрепяни проекти на социални партньори и публични организации, насочени към подобряване на структурите и практиките на социалния и тристранен диалог и към увеличаване на разбирането за ползите от достойните условия на труд. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 22 април 2012 г., 12 часа местно норвежко време.

Повече информация и формуляри за кандидатстване са публикувани на страницата на програмата - http://www.decentwork.no/.