СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ НЕ ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ПО КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Списък на кандидатите които не са допуснати до събеседване съгласно проведения първи етап на конкурс за избор на външни оценители за оценка на проектни предложения по приоритет 1 „Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск“ и приоритет 2 „Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество“ на Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г.

Документи
Списък на не допуснатите кандидати Изтеглете файл