РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ СЪБЕСЕДВАНИЯ С КАНДИДАТИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИ

Резултати от проведено събеседване с одобрените кандидати за оценители, допуснати до втория етап на оценка в рамките на конкурса за избор на външни оценители за оценка на проектни предложения по приоритет 1 и приоритет 2 на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2009 - 2014.

Документи
Списък с резултати Изтеглете файл