ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ФМ НА ЕИП И НФМ 2009 - 2014

Днес се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Участие в комитета взеха представители на сертифициращия орган, одитния орган, програмните оператори, местните и регионални власти и социалните партньори. В качеството си на наблюдатели, участие взеха Н.Пр. г-жа Гюру Катерина Викьор, посланик на Кралство Норвегия и г-жа Светла Семерджиева, програмен мениджър в посолството. Бе разгледан и одобрен Стратегическият доклад за  изпълнение на финансовите механизми за  изминалата 2013 г. В доклада е  представен постигнатият напредък в изпълнението на програмите с оглед постигане на целите на финансовите механизми.