РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВАТА И ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ"

Първа покана: получени са 42 проектни предложения (23 от кандидатите са фирми, 17 са неправителствени организации и 2 са публични институции). Общата стойност на проектните предложения е 22 398 247 евро при определен за поканата бюджет от 11 578 000 евро. Одобрени са 16 проекта на стойност 7 430 600 евро. Списък с одобрените проекти в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения можете да намерите тук (линк).

Втора покана: получени са 32 проектни предложения (кандидатите са частни и държавни предприятия). Общата стойност на проектните предложения е 4 227 712 евро. До момента са одобрени 6 проекта на стойност 1 770 000. Списък с одобрените проекти в рамките на втората покана за набиране на проектни предложения можете да намерите тук (линк).