ПУБЛИКУВАНА Е ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ПОДКРЕПЕНИ В РАМКИТЕ НА ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

В раздел "Проекти" на сайта вече е публикувана подробна информация за всеки от 10-те проекта, финансирани по Фонда за двустранни отношения на национално ниво. Там ще откриете и възможности за контакт с бенефициентите, в случай че желаете да установите връзка.