ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ФМ НА ЕИП И НФМ

На 07.04.17 г. се проведе заседание на Комитет за наблюдение по ФМ на ЕИП и НФМ. Комитетът разглежда и одобрява Стратегическия доклад за напредъка по изпълнението на финансовите механизми. Съгласно вътрешните правила на Комитета, публикуваме протокол от заседанието тук.