ПРОЕКТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

В рамките на реализирането на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България.  Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение.

Презентация на проекта можете да разгледате тук

Интернет сайта на проекта можете да разгледате тук