ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Министерство на икономиката и енергетиката - програмен оператор по програма БГ04 "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници" обявява покани за набиране на проектни предложения в следните области:

1. "Производство на горива от биомаса"

2. "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи"

3. Фонд за двустранни отношения.

Необходимият пакет за кандидатстване, както и допълнителна информация, можете да откриете на сайта на програмния оператор:

http://energygrantsbg.org/bg/