ПРИКЛЮЧИХА ПРОЕКТИТЕ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР И ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО И ОПЕРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" ПО ПРОГРАМА БГ13

На 25.04.2017 г. официално бяха закрити два проекта по програма БГ 13 с бенефициенти Академията на МВР и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР, на обща стойност над 1 млн. евро.

В рамките на първия проект: „Защита на човешките права и развитие на необходимите умения и знания на полицейските служители, в частност на тези, работещи в мулти-етническа среда, вкл. в ромките общности“, изпълняван от АМВР, е извършен анализ на законодателство, разработени са наръчници и учебни програми за полицейски служители, обучени са обучители на полицейски служители, вкл. обучения на работното място и са повишени знанията на 168 полицейските служители за ромските ценности и култура и въпросите на антидискриминацията.

В рамките на проекта са реновирани 6 учебни зали в Академията на МВР, като в знак на благодарност за норвежкия принос,  с решение на Академичния съвет, една от тях е кръстена: „Норвегия“. Залата е обзаведена тематично, като са поставени фотографии от работни посещения и срещи със структури от норвежка страна.

В рамките на втория проект: „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, изпълняван от дирекция „МОС“, е установено дългосрочно сътрудничество с Дирекция „Национална полиция“ и с Националната служба за криминални разследвания на Норвегия, както и със службите за международен обмен на Румъния и Унгария. Обучени са над 600 служители на МВР и са проведени 6 семинара за крайни потребители на Шенгенската информационна система. Създаден е обучителен център, отговарящ на съвременните стандарти и е оборудван специализиран автомобил „Мобилен офис“ за съвместни екипи и специализирани полицейски операции.