ПРЕДСТОЯЩ СЕМИНАР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ-ДОНОРИ

На 10 април 2014 г. Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. съвместно с Посолството на Кралство Норвегия организират семинар за насърчаване на партньорството между организации от България и страните-донори (Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия) по Фонда за двустранни отношения на национално ниво. Целта на семинара е да предостави платформа за установяване и укрепване на сътрудничеството между  организации от България и страните-донори за съвместно изпълнение на дейности, обмяна на знания, ноу-хау и добри практики в следните тематични области (приоритети) по Фонда за двустранни отношения на национално ниво:

  • Приоритет 1: Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск
  • Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално в сферата на обучение по история в мултикултурно общество

Програма на семинара и регистрационна форма може да намерите тук.

 

Документи
Програма на семинара Изтеглете файл
Регистрационна форма за участие Изтеглете файл