ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВАРНА В ИСЛАНДИЯ

В периода 10-17.08.2015 г. шестима експерти от Икономически университет - Варна посетиха Университетски център Уестфьордс -  Исландия, като част от изпълнението на проект "Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на международните образователни мобилности в Европа", финансиран по Фонда за двустранни отношения на национално ниво.

По време на визитата българските експерти се срещнаха със своите исландски колеги и се запознаха отблизо с разработените методи за преодоляване на социо-културните различия между младите хора, участващи в международна образователна мобилност, приложени в университетския център.

Като част от посещението, експертите организираха две последователни обучения за студентите в университетския център на тема "Мултикултурни общества". Общо 28 студенти избраха обучението, което е част от официалния каталог с избираеми дисциплини, предлагани в Университетски център Уестфьордс. Голяма част от студентите са от САЩ, Канада, Белгия, Франция, Германия, Аржентина, Великобритания, Русия и други страни.