ПОСЕЩЕНИЕ В ИСЛАНДИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

В периода 29 септември – 2 октомври, експерти от „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” (СПОК) посетиха Исландия, където проведоха серия срещи в рамките на изпълнявания от сдружението проект “Промотиране на двустранните отношения и анализиране на исландския модел за превенция“. Партньор по проекта, който се изпълнява в рамките на Фонда за двустранни отношения на национално ниво, са Исландски център за социално проучване и анализ  (ICSRA)  и Дирекция „Обществено здраве”, Рейкявик.

 

Българската делегация имаше възможността да се срещне лично с президента на Исландия г-н Олафур Рагнар Гримсон и кмета на столицата Рейкявик г-н Дагур Егерсон, които са активни участници в системата за превенция при децата и младежите в страната. Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в сферата на превенция на зависимостите сред подрастващите, където Исландия има изключително успешен за Европа модел.

В рамките на посещението се проведе конференция за отбелязването на ежегодния „Ден на превенцията“, проведена под патронажа на президента на Исландия, който представи България и сдружение СПОК, като специални гости на форума.