ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВУСТРАННИТЕ ФОНДОВЕ НА ПРОГРАМИ БГ12 И БГ13

Министерство на вътрешните работи, в качеството си на Програмен оператор, публикува две променени покани за набиране на предложения по фондовете за двустранно сътрудничество по програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и програма БГ 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност“ .

Измененията са свързани с разширяване на кръга на потенциалните кандидати и удължаване на срока за подаване на проектни предложения. 

Срокът за кандидатстване и по двете покани е 23.12.2016 г.

Повече информация за поканите може да намерите тук и тук