ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ И ЗАДЪРЖАНИ В ГРАД ШУМЕН

На 16 април 2015 г. беше открит новият арест и пробационна служба в гр. Шумен. Това е първата подобна сграда в страната, в която на едно място ще се помещават всички структури на една областна служба „Изпълнение на наказанията" – арест, пробация и администрация.

Реконструкцията на бившото военно поделение в града, която приключи за една година, бе осъществена по проект „Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права", в рамките на програма БГ 15, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Цялостното изграждане и обзавеждане е  на стойност 2 407 905 лв.  Партньор по проекта е Съветът на Европа.

Помещенията в новия арест отговарят на всички европейски стандарти. Килиите са 14, като капацитетът за настаняване е 39 задържани. Всяка стая за настаняване на задържани лица е съобразена със съвременните изисквания за площ и достъп на пряка слънчева светлина. Оборудвана е със санитарен възел,  масичка, табуретки и шкафчета за лични вещи. 

Арестът в Шумен е вторият, който се открива в рамките само на месец. От края на март новият арест в Бургас приема 36 задържани в съответствие с европейските стандарти. Министерство на правосъдието продължава активната работа за подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода, като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция за спазване правата на човека. Съвместно с европейските партньори министерството ще продължи да насочва усилия и ресурс към модернизиране на материалната база на затворите и привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в съответствие с международните стандарти.