ПЕТА ГОДИШНА СРЕЩА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФМ НА ЕИП И НФМ 2009 - 2014 г.

 

 

На 5-ти ноември 2015 г. се проведе петата годишна среща за отчитане напредъка в изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Г-жа Марияна Кордова, ръководител на Националното координационно звено, и г-жа Пия Холм, и.д. директор на секцията за Централна Европа и ФМ на ЕИП в Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, председателстваха форума. Участие взеха и посланика на Кралство Норвегия г-жа Гюру Катарина Викьор, г-н Агантир Ейнарсон съветник по икономическите и финансови въпроси в посолството на Исландия в Брюксел, представители на Офиса на Финансовия механизъм и на всички програмни оператори.

В рамките на срещата, представителите на държавите-донори отбелязаха задоволството си от постигнатия напредък в изпълнението на програмите и успешното удължаване на избрани проекти с цел постигане на по-висока ефективност на инвестираните средства. Беше дадена добра оценка на  изготвения от НКЗ Стратегически доклад за изпълнение на финансовите механизми. Като необходими бъдещи стъпки бяха отбелязани активната подкрепа за успешно завършване на проектите и популяризирането на постигнатите резултати сред обществото.

Гостуващата делегация посети на място проект изпълняван от фирма „Интерконсулт България“ в рамките на програма „Иновации за зелена индустрия“. Целта на проекта е разработката на иновативна софтуерна система за по-ефективна и ефикасна поддръжка на производствените машини и намаляване на вредното влияние върху околната среда.