ОФИЦИАЛНО ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

 

На 13 декември 2013 г. бе подписано Споразумението за изпълнение на програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Споразумението бе подписано от г-жа Марияна Кордова, директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Министерския съвет и ръководител на Националното координационно звено и зам.-министъра на здравеопазването дмн. проф. д-р Чавдар Славов, от името на програмния оператор. На официалната церемония присъстваха Н.Пр. Гюру Катарина Викьор – посланик на Кралство Норвегия в България,  д-р Нигяр Джафер - председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, д-р Таня Андреева -  министър на здравеопазването, представители на лекарски и пациентски организации и медии.

 

С бюджет от 15 782 353 евро програмата „Инициативи за обществено здраве“  ще финансира проекти за подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени здравни услуги, вкл. за репродуктивно здраве и превантивни услуги за детско здравеопазване, както и мерки за подобряване компетенциите на общо практикуващите лекари за идентифициране и лечение на общи психични разстройства.

По програмата ще се изпълняват два предварително дефинирани проекта:

- първият е насочен към подобряване на информационните услуги в здравеопазването, с бенефициент -  Националния център по обществено здраве и анализи,

- вторият проект е на Националния център за заразни и паразитни болести. Проектът има за цел да подобри профилактиката на ваксино- предотвратимите заболявания.

 В рамките на малка грантова схема по програмата ще се предоставят стипендии за ромски студенти, приети по медицински или други програми, свързани със здравеопазването.