ОТКРИВАЩО СЪБИТИЕ ПО ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП

На 18-ти декември 2013 г., Министерството на образованието и науката проведе своето откриващо събитие на програмата БГ09 „Фонд за стипендии“.  Програмата се реализира с финансовата подкрепа на страните-донори, Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. От българска страна приветствие отправиха г-н Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката и г-жа Марияна Кордова, ръководител на Националното координационно звено. От страна на държавите-донори гостите приветстваха г-жа Карина Екорнес, Първи секретар на посолството на Кралство Норвегия в София и г-н Видар Хелгасон от представител на единия от програмните партньори - Исландския център за изследвания.

След детайлна презентация на програмата и заложените в нея мерки, се проведе дискусия с гостите на събитието. Зададени бяха множество конкретни въпроси относно реализирането на програмата и възможностите за участие. В следобедната сесия беше предвиден специален панел за координаторите от българските висши учебни заведения, които осъществяват връзката между програмния оператор и кандидатите за стипендии. Те имат и важна роля за популяризиране на програмата в съответните институции.