ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ“, ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

На 29.05.2015 г. се състоя откриващата конференция по  проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“,  изпълняван по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

Проектът, който е на стойност 359 240 евро ще финансира дейности по изграждане на кухня, столова и две класни стаи в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков”, както и създаване на ефективен модел за адекватна предучилищна подготовка на 50 деца от ромската общност в кв. „Факултета”на възраст между 4-6 години.

Домакин на събитието бе кмета на Район Красна поляна – г-н Иван Чакъров. В събитието участваха посланика на Кралство Норвегия в България – н.пр. Гюро Катарина Викьор, представители на Националното координационно звено – дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в МС, на Програмния оператор – главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието, както и на Район Красна поляна и местната общност от кв. Факултета.