ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ШЕНГЕН

Днес се проведе откриваща конференция по три от проектите, изпълнявани в рамките на програма БГ13 "Взаимодействие в рамите на Шенгени борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи":

1. "Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР" с бенефициент д-я "Комуникационни и информационни системи" на МВР;

2. "Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската общност" с бенефициент Академията на МВР;

3. "Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство" с бенефициент д-я Международно оперативно сътрудничество".

Събитието беше открито от г-н Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи и Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България. Заместник-министър Гунев подчерта, че проектите ще допринесат за повишаване ефективността на МВР в различни аспекти от работата на министерството, както и за укрепване на двустранните отношения между партниращите си институции в областта на вътрешните работи. Н.Пр. г-жа Викьор отбеляза, че правосъдие и вътрешни работи са сред най-важните области финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ, като с особено значение е фокусът върху ромите. Проектът за разширяване на комуникационната инфраструктура се явява продължение на проект реализиран в рамките на предишния програмен период и показва надграждане на вече постигнатите резултати.

В пресконференцията участваха и две от организациите партньори по проектите: Норвежката д-я "Национална полиция" и Национална служба за криминални разследвания (NCIS) също от Норвегия.