ОТКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА БРЕГОВАТА ЗОНА ВЪВ ВАРНА

На 6-ти август (събота) в гр. Варна беше открит Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Центърът е изграден в рамките на проект по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води на стойност 1,15 милиона евро. Бенефециент на проекта е Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Комплексът ще бъде използван като оперативен център за наблюдение на морските пространства, борба и преодоляване на последствията от нефтените разливи.

Основната цел на проекта е подобряване на управлението на крайбрежните зони чрез изграждане на интегрирана информационна система, която ще събира и разпространява данни от различни статични и динамични системи, като по този начин ще позволи събиране, систематизиране и анализ на съвкупност от информация, както и проучване на сложни процеси в морската среда, включително в реално време.