ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТИТЕ В ЗАТВОРИТЕ

На 8 май 2015 г. в гр. Плевен беше открит обновеният учебен център на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ремонтиран по проект „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права” по Програма БГ 15 финансирана по Норвежкия финансов механизъм. На откриването присъстваха заместник-министърът на правосъдието г-н Андрей Янкулов, г-жа Линда Ервик, служител по полицейските и митническите въпроси към посолството на Кралство Норвегия в България, г-жа Светла Семерджиева, мениджър на Норвежкия финансов механизъм за посолството на Кралство Норвегия, г-жа Стефка Сарафова, представител на Националното координационно звено за Норвежкия финансов механизъм към Министерски съвет, главният директор на ГДИН г-н Свилен Цветанов, както и официални гости от региона.

Реновацията на учебния център включва саниране на действащата сграда и ремонт на помещения, изграждане на спортно-тренировъчни зали за обучение и физическа подготовка на служителите по бойно-приложни техники, изграждане на учебни килии за симулации и трениране в условия, близки до реалните, както и цялостен ремонт на кухненския блок и столовата на учебния център. В обновения център се осигуряват подобрени условия на обучение и подготовка за работа в затворите, както и енергийна ефективност на сградите. Служителите на ГДИН от всички направления и от цялата страна преминават през резидентно първоначално обучение в учебния център в Плевен, продължаващо около три месеца. Учебният център се ползва също и за продължаващо обучение на служителите, както и за провеждане на семинари и вътрешни обучения на пенитенциарната система. Общата стойност на извършените ремонт и преоборудване е 611 132,84 лв., като цялата стойност се покрива от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.