ОТКРИВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛОВДИВ

На 19 ноември 2015 г. официално бе открит Младежки център Пловдив,  изграден с финансовата подкрепа на програма BG06 “Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. На церемонията присъстваха министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев, кметът г-н Иван Тотев, заместник-кметът г-н Георги Титюков, областният управител г-н Здравко Димитров, председателят на Общинския съвет г-жа Савина Петкова, посланикът на Норвегия Н. Пр. Гюру Катарина Викьор, г-жа Марияна Кордова – директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в Министерски съвет и раководител на Националното координационно звено, г-н Иван Модев - Министерството на образованието и науката – програмен оператор по програма БГ06 „Деца и младежи в риск“ , общински съветници и множество официални лица.

Проектът е на стойност 1 147 009 евро, като Община Пловдив реши да награди Младежкия център, като финансира със собствени средства изграждането на игрища за различни спортове - футбол, волейбол и баскетбол, площадки за тенис на маса и фитнеси на открито.

Сградата Младежкия център е на три етажа, като в него се помещават лекарски кабинет, библиотека, интернет зала, столова, две семинарни зали, както и стаи за настаняване. В него ще се организират младежки обмени, неформални обучения, клубове по интереси и доброволчески инициативи. Ще се провеждат кръгли маси  и информационни кампании по проблемите на младежите в риск, като Центърът ще осигурява достъп до програми за реинтеграция на отпадащите от училище.