ОПЕРАТОР НА ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС

На 30 юни 2011 г. беше приключена процедурата по подписване на Меморандум за разбирателство между България и трите държави-донори по Финансовия механизъм на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) за периода 2009 - 2014 година. През следващите пет години, Финансовият механизъм на ЕИП предвижда подкрепа от 11 790 000 евро за Фонд за неправителствени организации.

Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП ще сключи директно договор с Оператор на Фонда за подкрепа на НПО след провеждане на ограничена тръжна процедура измежду кандидати,получили покана след предварителен подбор.

Офисът на Финансовия механизъм започва процедура по набиране на заявления за интерес за функциите на Оператор на Фонда. Организациите следва да бъдат независими от държавните структури, с добри връзки с НПО сектора в страната, както и с опит в управлението на грантови схеми и достатъчен финансов капацитет. На базата на тези критерии, ще бъде съставен списък от 3 до 8 организации, които ще бъдат поканени да попълнят цялостна апликационна форма и ще получат техническо задание относно създаването и изпълнението на НПО фонда в България.

В случай, че проявявате интерес, моля попълнете прикачения формуляр. Краен срок за подаване - 16 септември 2011 г.

Обща информация за целите и очакваните резултати от Фонда за подкрепа на НПО можете да откриете в брошурата за Програмна област за НПО

Информация за общите цели на Програмите за НПО можете да намерите в Ръководството за НПО програми.

Допълнителна информация за Финансовия механизъм на ЕИП можете да получите на: http://www.eeagrants.org/

Ако имате въпроси, моля да се обърнете към Офиса на финансовия механизъм на адрес: pbr@efta.int

 

Документи:

Форма за изразяване на интерес

Ръководство за НПО програми

Програмна област за неправителствени организации