ОДОБРЕНА Е ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

С решение от 21 май 2013 г. Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 бе официално одобрена от Комитета на финансовия механизъм, включващ представители на страните-донори - Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Бюджетът на програмата е в размер на 16 470 588 евро с националното съ-финансиране. С програмата ще бъдат подпомогнати дейности за възстановяване и опазване на културното наследство, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и др.

Програмен оператор на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства" е Министерството на културата.