ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

Министерство на културата, в качеството си на програмен оператор по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", публикува обява за набиране на външни оценители за Малка грантова схема - мярка 4 "Представяне и достигане на широката общественост на съвременното изкуство и култура".

Крайният срок за кандидатстване е 4.11.2014 г.

Пълният пакет документи можете да откриете в приложения файл, както и на страницата на програмния оператор.

Документи
Пакет документи за кандидатстване Изтеглете файл