ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ПРОГРАМА BG06 "ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК"

Във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за оценка на проектни 
предложения по Компонент 2 “Грижа за деца в риск” на Програма „Деца и младежи в риск”, 
финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014, Министерството на образованието и науката обявява конкурс за избор на външни оценители, които да извършат оценка на постъпили проектни предложения в рамките на Програма „Деца и младежи в риск”.
 
Заявлението за участие можете да намерите тук, а необходимият пакет от документи тук.