УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВАТА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА БГ08: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА”

Министерство на културата, в качеството си на програмен оператор по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", удължава срока за подаване на документи по обявата за набиране на външни оценители за оценка на проекти по програмата.

Пълният текст на обявата е достъпен тук:

http://mc.government.bg/newsn.php?n=4580&i=1