ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА БГ07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

Министерство на здравеопазването, в качеството си на програмен оператор по програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве" обявява поръчка за закупуване на оборудване по Предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“. 

Уникален номер в РОП 00080-2016-0005

 

Документи
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Изтеглете файл
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Изтеглете файл
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ Изтеглете файл
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Изтеглете файл