ОБУЧЕНИЕ НА ПСИХОЛОЗИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

35 психолози от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”  започнаха от 12 януари 2015 г. обучение в София по проект „Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането”. Проектът, с бюджет  204 856 евро, е част от Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Провеждането на систематична реформа в сферата на изпълнение на наказанията и задържането под стража в последните години постави редица предизвикателства пред специалистите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да отговорят на съвременните изисквания при третиране на правонарушителите в местата за лишаване от свобода и общността. Гарантиране спазването на правата на правонарушителите и интересите от сигурност на общността са основните принципи, които определят хуманното, прозрачно и ресоциализиращо отношение от страна на пенитенциарния персонал към задържаните под стража и осъдените лица. 

Тук можете да отриете прессъобщение с повече информация за проекта и неговите цели.